Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

Tervezet! Akár 70%-os intenzitású támogatás a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez!

A felhívás célja:

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A Felhívás további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása.
A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft.
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. (Amennyiben egy konzorcium minden tagja fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, 10 + 10 többlet százalékpontra jogosult a konzorcium által végrehajtott projekt.)
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg a megítélt beruházási támogatási összeg maximum 50%-a.
Támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Önállóan támogatható tevékenységek:
A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

Terményszárítók létesítése (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vízszintes szalagos szárítók).
Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése.
Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

Projekt előkészítési feladatok:
szakmai előkészítés,
közbeszerzés;
Mérnöki feladatok;
Projektmenedzsment;
Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületén önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés;
terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása;
termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése;
telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése;
telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák.

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás A) célterületének a) és b) pontjában szereplő (Terménytisztítók és terményszárítók létesítése) önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

terménytároló létesítése;
előtároló létesítése.

Nem támogatható tevékenységek:

erőgépek, traktorok, továbbá jellemzően az üzem területén kívül használt szállítóeszközök, személy- és tehergépjárművek beszerzése;
használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése.

Az elszámolható költségek mértéke:

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) / maximális támogatási összeg (Ft)

közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

tájékoztatás, nyilvánosság

0,5%

műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit

1%

könyvvizsgálat

0,5%

projektmenedzsment

2,5%

Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés

15%

Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógépek, targoncák

50.000.000 Ft

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 02. napjától 2021. szeptember 26.. napjáig van lehetőség.

Első szakasz: 2021. augusztus 02. – augusztus 15.

Második szakasz: 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 29.