VINOP-1.2.1-21 tervezet

Támogatott tevékenységek:

kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenység:

Technológia fejlesztés beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

választható, önállóan nem támogatható tevékenység:

Infrastruktúra és ingatlan fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). Építési beruházási szakértő nyilatkozatát csatolni szükséges annak alátámasztására, hogy az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó részletes (munkanemekre bontott) építési költségbecslés reális. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény kiállításakor érvényes SZB (építési beruházási szekértői szakterület) jogosultsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata fogadható el.
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
Képzési szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (a projekt keretében max 10 MFT érheti el).
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
Projekt-előkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és a kötelezően megvalósítandó tevékenység

Támogatási intenzitás:

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre)

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

Elszámolható költség /fő Maximális elszámolható összköltség

1-9 főig: 11 MFt/fő 99 MFT

_____________________________________________________________________________________

1-9 főig: 11 MFt/fő

10-49 főig: 5 MFT 299 MFT

_____________________________________________________________________________________

1-9 főig: 11 MFt/fő

10-49 főig: 5 MFT

50-249 főig: 3 MFT 899 MFT

Igényelhető támogatás: min. 10.000.000 FT – max. 629.300.000 FT

Előzetes minősítéshez szükséges adatok (a szolgálattás ingyenes):

pályázó cég adószáma, illetve a projekt megvalósításának pontos helyszíne
alábbi gazdasági adatok:

Eszközarányos nyereség ([adózás előtti eredmény / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg] * 100)
Üzemi eredmény aránya [(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év kamatráfordítás) / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg] * 100
1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege (millió Ft) (utolsó lezárt év személyi jellegű ráfordítások / utolsó lezárt év átlagos statisztikai állományi létszám)
Saját tőke arányos beruházás [(összes elszámolható költség / utolsó lezárt év saját tőke) *100]
Eszközfinanszírozási mutató [utolsó lezárt év befektetett eszközök / (utolsó lezárt év saját tőke + utolsó lezárt év hosszú lejáratú kötelezettségek) *100]

A támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2021. március 01-től 2021. március 16. 12:00-ig lehetséges.