Projektmenedzsment

Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett – gyakran nehezebb – feladat, mint a támogatási kérelem elkészítése és benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat.

Projektmenedzserként számos különböző témájú, összegű, időtartamú és változatos pályázói körrel megvalósított projektben volt lehetőségem tapasztalatot szerezni, melynek köszönhetően jól ismerem a különböző felhívások eljárási rendjét, ezért a projektek lebonyolítása során nem adódhat olyan kihívás, probléma, amit tapasztalataimnak köszönhetően ne tudnék leküzdeni.

A projektmenedzsment szolgáltatás során az alábbi feladatokat látom el és vállalom át a projektgazdától:

 • Pályázó segítése a projekt pénzügyi elszámolásában együttműködésben a projekt éri Személyes konzultáció, projektmegbeszélések lebonyolítása
 • Projekt Előrehaladási Jelentések és Időközi Kifizetési Kérelmek elkészítése
 • Kapcsolattartás a kiíró, elszámoló és monitoring tevékenységet végző szervezetekkel és azok képviselőivel
 • Záró Pénzügyi és Szakmai Beszámoló elkészítése és azok hiánypótlásainak összeállítása
 • Helyszíni ellenőrzéseken való részvétel
 • A projekthez lebonyolításához szükséges dokumentumok előkészítése
 • Támogatói Okirat esetleges módosításával együtt járó adminisztratív teendők ellátása, dokumentumok benyújtása
 • Projekt Fenntartási Jelentések elkészítése
 • Segítségnyújtás a projekt kötelező tevékenységeinek megvalósításában: a tájékoztatás és nyilvánosság, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elveihez tartozó vállalások teljesítésében.
  Összességében a Támogatói Okirat megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, majd a fenntartási időszak végéig segítem ügyfeleimet a projekt lebonyolításában, megkönnyítve ezzel a pénzhez jutás folyamatát. 

A pályázatírás komplex feladat, azonban a pozitív támogatói döntés csak az első lépés a sikeres projekt megvalósításáig vezető úton. A megfelelő, szakértői projektmenedzsment jelenti a kulcsot ahhoz, hogy a pályázó eredményesen és a céljainak megfelelően bonyolítsa le projektjét és hívja le a támogatási forrásokat. A projektmenedzsmenti szolgáltatás díja a Megbízóval történő egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra.