Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A felhívás indokoltsága és célja:

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 15.000 euró megfelelő forintnyi összeg.

* A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.
A támogatás mértéke, összege:

Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Támogatást igénylők köre:

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától 2021. december 17. napjáig van lehetőség.

Első szakasz: 2020. november 6. – 2020. november 20.

Második szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.

Harmadik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.

Ötödik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18.

Hatodik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.