Kertészeti üzemek megújításának támogatása

Kertészeti üzemek megújításának támogatása akár 25 millió forintig.
A felhívás indokoltsága és célja:

A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása. A költséghatékony termelés szükségszerűsége előtérbe helyezi a nagy élőmunka-igényű kertészeti ágazat technológiai fejlesztését, ezzel együtt a kisebb üzemmérettel rendelkező gazdaságok technológiai megújulását.
A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

Támogatás intenzitás: 40-50%

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 25 millió Ft.
Támogatási intenzitás:

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg a megítélt beruházási támogatási összeg maximum 50%-a.
Támogatást igénylők köre:

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.
A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség:
Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.
Önállóan támogatható tevékenységek:

Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
önjáró és vontatott betakarítógépek,
szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
talajművelő gépek,
kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,
maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi,
maximum 1 darab, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.
Mérnökök díjai;
Hatósági eljárási díjak;
Tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.

Nem támogatható tevékenységek:

mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,
öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
tehergépkocsi, négykerekű motorkerékpár (quad), göngyöleg beszerzése,
természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,
betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 07. napjától 2021. szeptember 28. napjáig van lehetőség.

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.

Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
Fenntartási kötelezettség:

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

Pályázó neve:

Kapcsolattartó neve:

Telefonos elérhetőség:

Email cím:

A beruházás becsült mérete: (mFt-ban)

Fejlesztési elképzelés rövid bemutatás:
(Kérjük mutassa be: fejlesztés típusa, fejlesztendő tevékenység, megvalósítási helyszín, stb.)