Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
GINOP 1.2.9-20
A pályázattól azt várják, hogy csökkenti a területi különbségeket, segíti a térség felzárkózását és megerősíti a helyi gazdaságot.
Kik igényelhetik a támogatást?
• Akinek a tervezett fejlesztésének megvalósítási helye szerepel a településlistán
• Rendelkezik legalább egy teljes (365 napot jelentő), lezárt üzleti évvel
• Az éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő
Mikro- és kisvállalkozások, Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei igényelhetik
• Kft, Kkt., Bt., Rt.
• Nonprofit Kft., Kkt., Bt., Rt.
• egyéni vállalkozás (kizárólag SZJA szerint adózó, KATA adózók nem)
• egyéni cég
• Szövetkezetek
• Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe.
1. számú melléklet települései
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre kerülnie
igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
2.000.000 Ft – 10.000.000 Ft
az összes elszámolható költség maximum
70 %
2. számú melléklet települései
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie!
igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
10.000.001 Ft – 60.000.000 Ft
az összes elszámolható költség maximum
100 %
Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek • Új eszközök, gépek beszerzése • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása • projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-a az ingatlan beruházásokkal együtt
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek • Ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) • IT fejlesztések • Képzések • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése • Bérköltség-támogatás igénybevétele • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása – bérköltség felmerülése esetén • Kötelezően előírt nyilvánosság • Előkészítés költségei (pl.: előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei) – Kizárólag az 1. számú melléklet településeinek pályázatánál) • Projekektmenedzsment – Kizárólag az 1. számú melléklet településeinek pályázatánál