GINOP PLUSZ 1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A felhívás célja:

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.
A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A két feltételnek egyszerre kell teljesülnie:

Maximális elszámolható összköltség: legutolsó lezárt üzleti év árbevételének 200%-a

Maximum elszámolható összköltség az utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma alapján SÁVOSAN
3-9 főig 99 millió Ft
10-49 fő 299 millió Ft
50-99 fő 449 millió Ft
100-149 fő 599 millió Ft
150-199 fő 749 millió Ft
200-249 fő 899 millió Ft

Rendelkezésre álló forrás összesen 200 milliárd Ft
Igényelhető támogatás

Támogatás intenzitása: az elszámolható költségek max. 70%

Támogatás összege: min. 10 millió max. 629,3 millió Ft

Folyósításra kerülő előleg: 100%
Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), ÉS
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt, ÉS
amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek;

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság;
114 Részvénytársaság;
116 Közkereseti társaság;
117 Betéti társaság;
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe;
228 Egyéni cég;
231 Egyéni vállalkozó;

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését és/vagy
üzleti felhő szolgáltatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (egy kötelezően választandó):

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (új építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés) (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 5 millió Ft értékben, max. 200.000,-/fő, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

Különösen nem elszámolható költségek

felújítási célú építési munkálatok
gépjármű vásárlás
ingatlan vásárlás
használt eszköz vásárlás
nettó 200.000,-Ft/db egységáras eszköz/hardvereszköz beszerzése
tanácsadás, ha azt nem az IFKA által akkreditált szolgáltatótól szerzi be (VALI – Vállalkozói Információs portál (ifka.hu)
Modern Vállalkozások Program keretében nem minősített szoftver (Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! (vallalkozzdigitalisan.hu))

A támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívásban foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 19.
2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 2021. október 18.
3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

Pályázó neve:

Kapcsolattartó neve:

Telefonos elérhetőség:

Email cím:

A beruházás becsült mérete: (mFt-ban)

Fejlesztési elképzelés rövid bemutatás:
(Kérjük mutassa be: fejlesztés típusa, fejlesztendő tevékenység, megvalósítási helyszín, stb.)