Fiatal Gazda Pályázat

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
Még nem került kiírásra!
Fiatal Gazda Pályázat
(VP6-6.1.1.- 16)
A Fiatal Gazda Pályázat legfőbb előnyei
• Egyike a kevés előfinanszírozott pályázatnak
• Szabad felhasználású
• Egyedüliként ennél a pályázatnál vehetsz tanyát, vagy állatállományt az elnyert összegen

Jelen pályázat, szinte egyedüli pályázatként előfinanszírozott, azaz olyan vissza nem térítendő támogatás, melynek 75%-át a pályázók előre megkapják (közel 10 millió Ft-ot), amit nyerést követően saját belátásuk szerint fordíthatnak, frissen alapított vállalkozásuk fejlesztésére. A maradék 25%-ot pedig a 3. évben hívhatják le a nyertes pályázók. A támogatás összege szabadon felhasználható!

A támogatás igénybevételének feltételei
Jelen támogatása csak és kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázó minden feltételnek megfelel az alábbiak közül:
• Rendelkezik meglévő 6000 STÉ termelési potenciállal, melynek megszerzésében, és bizonyításában kollegáink tanácsokkal állnak rendelkezésére.
• 18 és 41 év közötti egy évnél nem régebbi egyéni vállalkozó, vagy jogi személy, aki rendelkezik MÁK ügyfél-azonosítóval (ebben tudunk segíteni és megszerezhető a beadásig)
• A pályázó rendelkezik mezőgazdasági szakirányú végzettséggel (pl.: aranykalászos gazda képesítés, mezőgazdasági technikus, agrár diploma)
• a benyújtott pályázathoz tartozó üzleti-, pénzügyi tervben meggyőzően bemutatja leendő vállalkozása életképességét, jövedelmezőségét, a fejlesztés mérföldköveit
Kötelező vállalások:
Mint minden vissza nem térítendő támogatás esetében ennél a pályázatnál is szükséges bizonyos vállalásokat tenni a pályázóknak. A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:
• a támogatói döntést követő 9 hónapon belül el kell kezdeni az üzleti terv végrehajtását
• 18 hónapon belül aktív mezőgazdasági termelővé válás
• a megvalósítási időszak 4. évében a kifizetett jövedelem (pl. saját fizetés) mértéke eléri az előző évi bérminimum mértékét (kb. 1,5 millió Ft)
A pályázat értékelése:
A pályázatok értékelése és bírálata standard eljárásban történik, azaz a beérkezett pályázatokat lepontozzák, és az elért összpontszám alapján sorrendet állítanak fel köztük. Várhatóan a beérkezett pályázatok közül a legjobb 40-50% részesül támogatásban.
A szerezhető pontszámok nagyobb része az üzleti és pénzügyi terv kidolgozottságán és minőségén múlik, a kisebb felét azonban a pályázó a személyes paramétereivel hozza.