Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése akár 100 millió forintig!
A felhívás indokoltsága és célja:

A Felhívás célja fentieknek megfelelően, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához. A Felhívás lehetőséget teremt feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.
A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 millió Ft.
a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a
a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a

Támogatást igénylők köre:

1. célterület- Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.*

*A tevékenységhez nem Annex I. termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben használhatók fel.
A támogatott tevékenységgel nem Annex I. termék is előállítható, azonban nem Annex I. termék estén az állami támogatási szabályok alkalmazandók.2. célterület- Borászati üzemek fejlesztése

2. célterület- Borászati üzemek fejlesztése
Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
c. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

VAGY

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. (0806 10 90, 2204 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati terméket használ fel
a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások

új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok)

A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. augusztus 31. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében minden mező kitöltése szükséges.

Pályázó neve:

Kapcsolattartó neve:

Telefonos elérhetőség:

Email cím:

A beruházás becsült mérete: (mFt-ban)

Fejlesztési elképzelés rövid bemutatás:
(Kérjük mutassa be: fejlesztés típusa, fejlesztendő tevékenység, megvalósítási helyszín, stb.)